Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Förskola drivs med både solceller och mobilt reserv-elkraftverk

Projektbeskrivning

Projektet avser nybyggnad av en förskola med sex förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök, solceller och miljöhus som beräknades vara färdigställd under hösten 2019. Byggnaden är förberedd för inkoppling av mobilt reserv-elkraftverk vid behov. Byggnaden är projekterad utifrån Miljöbyggnad kategori Silver. Egenproducerad el via solceller som installeras på del yttertaket med ca 60 MWh/år i uppskattat tillskott.

Låntagare: Bromölla kommun

Medlem: Bromölla kommun

Investeringen avser: Förskola

Lånebelopp: 57 000 000

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt