Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Förskolan Kinnarp

Projektbeskrivning

Under 2018 påbörjades rivningsarbetet av förskolan Kinnarp. Två år senare, i mars -2020, påbörjades inflyttningen av 100 förskolebarn till nya Kinnarps förskola. Den nya förskolan har nu fem avdelningar med tillagningskök och matsal för förskolebarnen att nyttja på en totalyta om 1220 m2. Tillsammans med en förnyad och moderniserad utemiljö som är barnens egna arena för delaktighet, lärande och utveckling.

Kinnarps förskola upprättades med infriade målsättningar om en byggnad med en årlig förbrukning av fastighetsel som är 25 % bättre än myndighetskravet samt ett kvalitetssystem för ”P-märkt innemiljö”.

Låntagare: Falköpings kommun

Medlem: Falköpings kommun

Investeringen avser: Ny förskola

Lånebelopp: 38 000 000 kr

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt