Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Förvärv återvinningscentral Askersund

Projektbeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund köper återvinningscentralen i Askersund, som byggdes 2017 och som vi haft driften på sedan dess. Syftet med centralen är att kunna återbruka och återvinna mer material  och att möjliggöra en bättre cirkulär ekonomi. Vi kommer att förvärvar fastigheten och byggnaderna tillhörande den ändamålsmässigt byggda återvinningscentralen. Målsättningen är att komma högre upp i avfallstrappan och minska den mängd resurser som inte kan återbrukas eller återvinnas.

Avfall Sveriges vision är ”Det finns inga sopor”. Vår återvinningscentral är ett led i att uppnå den visionen.

Låntagare: Sydnärkes kommunalförbund

Medlem: Askersund kommun

Investeringen avser: Återvinningscentral

Lånebelopp: 25 000 000 SEK

Projektkategori: Avfallshantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt