Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Frykenskolan

Projektbeskrivning

Frykenskolan i Torsby tätort har byggts om så att den från och med höstterminen 2020 blir en skola för elever i årskurs 4–9. I och med nybyggnaden innebär det att hela mellanstadiet blir samlat (åk 4–6). Detta ger stora pedagogiska vinster då undervisande lärare undervisar eleverna under längre period och relationen och tryggheten för eleverna blir bättre.

Den nya tillbyggnaden till Ekeby är på närmare 1850 m². I förfrågan ställdes krav på att byggnaden skulle ha en energianvändning om max 70 % av BBR:s krav utan att den solcellsproducerade elen från 28,9 kWp fick räknas in. 100 % av materialen i entreprenaden skulle vara registrerade i Sundahus och mer än 75 % av materialen skulle vara A- eller B-produkter.

Låntagare: Torsby kommun

Medlem: Torsby kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp: 44 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt