Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbar utbyggnad av vatten och avlopp i Värmdö kommun

Projektbeskrivning

Tillgång till grundvatten av god kvalitet är en förutsättning för en hållbar utveckling i Värmdö kommun. Lokalt grundvatten finns inte i tillräcklig mängd för alla boende och besökande på sikt. Genom utbyggnaden av det kommunala vatten och avloppsnätet kan kommunen verka för ett hållbart grundvattenuttag och minskad saltvatteninträngning.

Låntagare: Värmdö kommun

Medlem: Värmdö kommun

Investeringen avser: Utbyggnad av vatten och avlopp

Lånebelopp: 514 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt