Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Invånarna i Mjölby kommun får långsiktigt hållbara leveranser av fjärrvärme

Projektbeskrivning

Kraftvärmeverket förser kunder i Mjölby kommun med långsiktigt hållbara leveranser av fjärrvärme, baserade på förnybara bränslen. Investeringen innebär att biobränsle ersätter all olja i fjärrvärmeproduktionen vid normal drift. Investeringen bidrar även till produktion av förnybar el. Elproduktionen i kraftvärmeverket kommer att minska koldioxidutsläppen med 18 000 ton per år, vilket motsvarar ca 6 000 bilar per år. Investeringen förbättrar även möjligheten att ansluta fler fjärrvärmekunder.

Installerad produktionseffekt är 23 MW fjärrvärme och 10,8 MW el. Årlig förväntad leverans av fjärrvärme från denna anläggning är cirka 100 GWh och den årliga elproduktion 45 GWh.

Låntagare: Mjölby-Svartådalen Energi AB och Tekniska verken i Linköping AB

Medlem: Mjölby kommun och Motala kommun

Investeringen avser: Fjärrvärme och elproduktion

Lånebelopp: 215 500 000 kr

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt