Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kristianstadbyggen uppnår sina miljömål

Projektbeskrivning

Nyproduktion av 16 lägenheter SABO Kombohus på fastigheten Adler 1 som är belägen i Vä strax söder om centrala Kristianstad. Bolagets fokus är att minimera förbrukningen per kvadratmeter och arbetar aktivt för detta. Det är därför av största vikt att energiförbrukningen i byggnader som nyproduceras hålls nere. Detta bidrar till att bolaget som helhet uppnår de miljömål som bolaget beslutat.

Låntagare: Kristianstadbyggen

Medlem: Kristianstad kommun

Investeringen avser: Kombohus

Lånebelopp: 26 0000 0000

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt