Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kristianstads kommun investerar i skyddsvall

Projektbeskrivning

Kristianstads kommuns investering syftar till att skydda staden mot översvämning. Vallen innebär minskad risk för förorening av Helgeå. Beräkningsgräns av högsta högvatten i Helgeå och havsnivå är + 3,5 meter över havet.

Låntagare: Kristianstads kommun

Medlem: Kristianstads kommun

Investeringen avser: Skyddsvall

Lånebelopp: 16 000 000 kr

Projektkategori: Klimatanpassningsåtgärder

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt