Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kvarteret Snedkanten

Projektbeskrivning

Leksandsbostäder har byggt 45 nya hyreslägenheter. Kvarteret består av tre huskroppar, två bostadshus med fem våningar samt ett gårdshus som inrymmer tvättstuga, cykelrum samt avfallshantering med källsortering. Byggnaderna är mycket energisnåla och har solcellsanläggningar som producerar el på två av taken. Den lilla uppvärmning som ändå måste till sker med lokal fjärrvärme producerad med bioenergi. Det nya kvarteret ligger centralt i Leksand och har blivit ett uppskattat nytt landmärke.

Låntagare: Leksandsbostäder AB

Medlem: Leksands kommun

Investeringen avser: Hyreslägenheter

Lånebelopp: 63 000 000

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt