Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kvarteret Stinsen

Projektbeskrivning

Kvarteret Stinsen vänder sig till målgruppen 65+ och erbjuder centrala tillgängliga hyresrätter i Skara. Lägenheterna byggs med hög standard i både funktioner och materialval. I bottenplan skapas gemensamma sociala ytor för umgänge och gemenskap. Fastigheten kommer uppföras med låg energiprestanda och ett fokus på grön förtätning. Bland annat får låghusdelen sedumtak. Projektet höjer grönytefaktorn i området.

Låntagare: Centrumbostäder i Skara AB

Medlem: Skara kommun

Investeringen avser: Nyproduktion

Lånebelopp: 81 400 000 kr

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt