Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Luleå kommun investerar i vattenverk

Projektbeskrivning

Gäddviks vattenverk försörjer större delen av Luleå Kommuns invånare med dricksvatten. Prognosen för vattenförbrukning och befolkningsutvecklingen visar på att Gäddviks vattenverk kommer att ha 94 000 personekvivalenter (pe) anslutna år 2050 vilket kan jämföras med dagens ca 65 000 pe. Detta innebär att vattenuttaget från Luleälven måste ökas från dagens 20 000 kubikmeter/dygn till 38 000 kubikmeter/dygn i framtiden. Reningsverket leder till en förbättrad kvalitet på vattnet och minskar smak- och luktstörningar i ledningsnätet. Det utökade antalet mikrobiologiska barriärer minskar i sin tur även risken för föroreningar av dricksvattnet.

Låntagare: Luleå kommun

Medlem: Luleå kommun

Investeringen avser: Vattenverk

Lånebelopp: 200 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt