Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Mer klimatanpassade bussar till stadstrafiken i Uppsala

Projektbeskrivning

För att uppnå en hållbar kollektivtrafik i Uppsala har GUB i många år ersatt dieselbussar med biogas- och elhybridbussar. Efter att ha flyttat till en nybyggd toppmodern depåanläggning öppnade sig möjligheten att satsa på depåladdade elbussar, samtidigt som elbussarnas räckvidd utvecklats så att en satsning på depåladdade bussar hunnit bli ekonomiskt försvarbar.

 

Elbussarna bidrar till en bättre miljö – minskat buller, mindre klimatpåverkan och renare luft genom minskade utsläpp av koldioxid, kvävedioxid och partiklar – vilket gagnar såväl bussresenärerna som övriga som befinner sig i Uppsala. Att elbussarna klarar många av uppdragen bara på depåladdning medför också kostnadseffektivitet då ingen infrastruktur för laddning behöver byggas i linjenätet. Det betyder också att elbussarna kan användas i hela linjenätet och därigenom kan nyttjas mer flexibelt och i högre grad än om de varit bundna till endast vissa linjer med laddmöjligheter.

 

För att klara även de längsta uppdragen för stadsbusstrafiken planeras även inköp av nya biogas-/elhybridbussar som ersätter äldre bussar med lägre miljöprestanda.

Låntagare: Gamla Uppsala buss AB

Medlem: Region Uppsala

Investeringen avser: Hållbara transporter

Lånebelopp: 93 340 000 kr

Projektkategori: Hållbara transporter

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt