Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Miljöcertifiering Guld garanterar extra höga krav på energisparande, luft och akustik

Projektbeskrivning

Herresta blir Sveriges första skola som byggs helt i massivträ och utifrån Miljöcertifiering Guld, vilket innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft, akustik och med kontroll på att inga farliga kemiska ämnen används. Järfälla vill visa att det är möjligt att bygga energieffektiva skolor helt i trä och därigenom minska koldioxidpåverkan både under drift- men framförallt under byggskedet. Med solceller på taket, kommer skolan att producera förnybar el till verksamheten och dessutom kommer visualisering av solelproduktionen ge ett pedagogiskt medskick till nästa generation.

Låntagare: Järfälla kommun

Medlem: Järfälla kommun

Investeringen avser: Skola

Lånebelopp: 317 000 000

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt