Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Mössebergsskolan

Projektbeskrivning

Den nya tillbyggnaden Diamanten på Mössebergsskolan invigdes januari 2020. Den nya byggnaden gör plats för årskurs 3 på 640 m2 tillsammans med arbetsrum för lärare och fritidshem. Utanför den nya byggnaden finns en helt ny gradäng som skapar möjlighet för utomhusundervisning och som en umgängesplats under raster.

Låntagare: Falköpings kommun

Medlem: Falköpings kommun

Investeringen avser: Tillbyggnad på skola

Lånebelopp: 13 000 000 kr

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt