Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nordanstig Vatten AB har byggt en vatten- och avloppsanläggning i Sörfjärden

Projektbeskrivning

Nordanstig Vatten AB har byggt en allmän vatten- och avloppsanläggning i Sörfjärden längs kusten. Sörfjärden har tidigare varit bruksort och fiskeläge som de senaste åren präglats av sommarturism och fritidshusbebyggelse, men med bristfälliga vatten- och avloppslösningar. VA-utbyggnaden, som omfattat ledningsnät, pumpstationer, vattenverk och avloppsreningsverk, har skapat förutsättningar för en utveckling med bland annat nya bostäder och service i form av restaurang. Den väntas även leda till en ökad andel permanentboende.

Låntagare: Nordanstig Vatten AB

Medlem: Nordanstig kommun

Investeringen avser: Vatten- och avloppsanläggning

Lånebelopp: 50 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt