Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nordens största anläggning för torrefiering och pelletering finns utanför Umeå

Projektbeskrivning

BioEndev AB uppför nordens största anläggning för torrefiering och pelletering av biomassa i Holmsund utanför Umeå. Kapaciteten beräknas till 16 000 ton svart pellets årligen, vilket motsvarar ca 93 000 MWh.  Torrefierad pellets (eller svart pellets) har en högre energidensitet, vilket gör att man kan transportera 40-60 % mera energi i varje bil- eller båttransport (jämfört med vanlig, vit pellets). Svart pellets är lättare att mala till pulver vid industriell användning av pellets, vilket gör att man kan spara 70-90 % av el-energin vid malning. Svart pellets har också högre moståndskraft mot väta, vilket gör att pellets kan lagras längre tid utomhus. Projektet är delvis finansierat av Energimyndigheten.

Låntagare: Umeå kommun

Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Anläggning för torrefiering

Lånebelopp: 54 000 000 kr

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt