Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny återvinningscentral i Laxå

Projektbeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund bygger en ny återvinningscentral i Laxå. Syftet med den nya centralen är att kunna återbruka och återvinna mer material  och att möjliggöra en bättre cirkulär ekonomi. Vi kommer att bygga en ändamålsenlig Återvinningscentral. Vårt mål är att komma högre upp i avfallstrappan och minska den mängd resurser som inte kan återbrukas eller återvinnas i form av material eller energi. Vi planerar att inför byggretur, det vill säga ta hand om byggmaterial för återbruk.

Avfall Sveriges vision är ”Det finns inga sopor”. Vår nya återvinningscentral är ett led i att uppnå den visionen

Låntagare: Sydnärkes kommunalförbund

Medlem: Laxå kommun

Investeringen avser: Återvinningscentral

Lånebelopp: 24 000 000 SEK

Projektkategori: Avfallshantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt