Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nya energieffektiva lägenhetshus i Kalmar kommun

Projektbeskrivning

I kvarteret Blickfånget uppför Kalmarhem under 2018 – 2020 två lamellhus med 64 energisnåla lägenheter intill vackra naturomgivningar och strövområden. Husen byggs i energieffektiva material och på taket installeras solceller som kommer bidra med grön el till fastigheterna. För att vi ska kunna möjliggöra en övergång till fossilbränslefria fordon planeras det för laddstolpar i kvarteret.

Låntagare: Kalmarhem

Medlem: Kalmar kommun

Investeringen avser: Byggnad

Lånebelopp: 140 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt