Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nyproduktion S:t Torgils väg

Projektbeskrivning

Nyproduktion av 27 lägenheter genom påbyggnad av befintlig fastighet. Solceller installeras för att bidra med en förnybar flödande energikälla. Som stöd i materialval har SundaHus använts för att säkerställa materialvalen i byggprocessen. Istället för att producera en helt ny byggnad valde man att bygga på befintlig byggnad. Detta spar på plats och genom detta kan man behålla mer grönytor i området. Bostäderna får även genom detta en bättre energiprestanda då nedersta bjälklaget hamnar mot uppvärmda lägenheter istället för mot marken.

 

På bilden syns dom nyproducerade lägenheterna ovanpå befintliga lägenheter som blivit rotrenoverade samtidigt.

Låntagare: Kumla bostäder

Medlem: Kumla kommun

Investeringen avser: Nyproduktion

Lånebelopp: 60 000 000 SEK

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt