Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Överföringsledning Kårehamn

Projektbeskrivning

Borgholm Energi levererar viktiga infrastruktur tjänster för hela Borgholms kommun, som gör nytta för privatpersoner samt företag och skapar goda förutsättningar för en affärsmässig och hållbar utveckling.

 

Projektet kommer att tillgodose cirka 700 fastigheter med kommunalt vatten och avlopp vilket reducerar utsläppen jämfört med de enskilda lösningarna som finns idag. Samtidigt bidrar dessa 700 fastigheter till produktion av biogas som används vid framställning av fjärrvärme. Dessutom möjliggör projektet  återanvändning av renat spillvatten för andra ändamål.

 

Utbyggnaden av ledningsnätet för vatten och avlopp resulterar även i att enskilda avlopp och slam inte behöver tömmas, vilket är en stor vinst för både miljö och plånbok.

Låntagare: Borgholm Energi AB

Medlem: Borgholms kommun

Investeringen avser: VA-ledningar och reningsverk

Lånebelopp: 300 000 000 SEK

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt