Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Projekt Götavägen

Projektbeskrivning

Projekt Götavägen är en klimatanpassning av området i Falköping genom separering av spill-och dagvatten tillsammans med byggande av ny dagvattenledning. Separeringen bidrar till en minskning av tillskottsvatten i transporten från ledningsnät till reningsverket vilket därmed gör att separeringen sparar både energi och på miljön.

Låntagare: Falköpings kommun

Medlem: Falköpings kommun

Investeringen avser: Vattenhantering

Lånebelopp: 9 500 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt