Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Projekt Kättilstorp

Projektbeskrivning

Projekt Kättilstorp leds av en förändring i spillvattenhanteringen mellan Kättilstorp och Falköping. Spillvatten kommer nu pumpas till Hulesjöns reningsverk i Falköpings för bättre reningsgrad och en effektivare rening.
Projektet består av nya dagvattenledningar och separering samt relining av spillvattenledningar som leder till att flödet jämnas ut och att det inte är nederbördspåverkad. Två nya pumpstationer upprättas i Kättilstorp för pumpning av spillvatten.

Låntagare: Falköpings kommun

Medlem: Falköpings kommun

Investeringen avser: Vattenhantering

Lånebelopp: 26 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt