Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Projekt Marjarp etapp 2 & Marjarp

Projektbeskrivning

För det nya exploateringsområdet Marjarp byggdes en VA infrastruktur med dricksvatten- spillvatten och dagvattenledningar, diken och dammar för det nya industriområdet.
Byggnationen för dagvatten och spillvatten är utfomat i linje med dimensioneringskrav och dagvattensystemet är klimatanpassat för att hantera framtida klimatförändringar.

Låntagare: Falköpings kommun

Medlem: Falköpings kommun

Investeringen avser: Vattenhantering

Lånebelopp: 31 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt