Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Region Gotland producerar dricksvatten från Östersjövatten

Projektbeskrivning

För att säkerställa framtida dricksvattenförsörjning, samt avlasta öns hårt belastade grundvattenmagasin, har Region Gotland uppfört ett bräckvattenverk för att producera dricksvatten från Östersjövatten. Vattenverket har en kapacitet att producera 312 kubikmeter dricksvatten per timme. Solelproduktion via 558 paneler. Beräknad årsproduktion 143 gW.

Låntagare: Region Gotland

Medlem: Region Gotland

Investeringen avser: Vattenverk

Lånebelopp: 220 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt