Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

SYVAB investerar i vattenrening

Projektbeskrivning

Himmerfjärdsverkets anläggning är avsedd att vara en långsiktig investering för god miljö. Himmerfjärdsverket drivs av bolaget Syvab. Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn och Salem samt av Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB.

Skärpta utsläppskrav gäller från 2013-01-01 för totalkväve 8 mg/l, BOD 8 mg/l och för totalfosfor 0,4 mg/l. Nytt miljötillstånd har erhållits 2016-05-30 med ytterligare skärpta utsläppskrav med totalfosfor 0,2 mg/l, BOD 5 mg/l och totalkväve 6 mg/l.

Himmerfjärdsverket tar emot och renar vatten från 330 000 personer boende i Stockholms sydvästra region.

Låntagare: SYVAB

Medlem: Södertälje, Salem, Nykvarn och Botkyrka kommun

Investeringen avser: Vattenrening

Lånebelopp: 1 200 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt