Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Trollhättan Energi bygger ny återvinningscentral och omlastningshall

Projektbeskrivning

Trollhättan Energi AB bygger en ny modern återvinningscentral med intilliggande omlastningshall för mat- och restavfall i centrala Trollhättan. Projektet planeras stå klart under 2024.

Den nya centralen ska säkra kapaciteten för Trollhätteborna, öka möjligheten för återbruk och större andel materialåtervinning och därmed skapa bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Med detta vill vi inspirera kommunens invånare för att tillsammans klättra högre upp i avfallstrappan.

Vår ambition är att använda återbrukat material så långt det är möjligt tillsammans med modern teknik i en hållbar miljö med fokus på biologisk mångfald. Exempel på olika lösningar är solcellspaneler, ängsmarker, gröna tak och insektshotell.

Omlastningshallen för mat- och restavfall i egen regi medför att vi kommer äga
vårt eget avfallsflöde och kan teckna bättre avtal samt kvalitetssäkra
fraktionerna och optimera våra transporter.

Låntagare: Trollhättan Energi AB

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Återvinningscentral och omlastningshall

Lånebelopp: 73 500 000 sek

Projektkategori: Avfallshantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt