Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ultrasnabbladdade elbussar bidrar till hållbart resande

Projektbeskrivning

För att uppnå en hållbar stad jobbar Umeå med att förtäta staden för att bl.a. kunna utnyttja redan befintlig infrastruktur effektivare och ge bättre förutsättningar för att resa mer hållbart. En del i detta arbete är att satsa på ultrasnabbladdade elbussar i kollektivtrafiken.

Elbussarna bidrar till minskat buller och minskade utsläpp av koldioxid, kvävedioxid och partiklar. Bussar med eldrift har funnits i Umeå sedan 2010 som testverksamhet och från och med 2016 kommer det att vara nio elbussar och två snabbladdningsstationer i ordinarie trafik.

Visionen är att det 2020 ska finnas ytterligare 24 elbussar i drift. Andelen kilometer som trafikeras av elbussar kommer då att ha ökat från  0 procent till 70 procent från 2010 till 2020. Elbussarna ersätter dieselbussar och tack vare de rena vatten- och vindkraftsresurserna som finns i Umeå innebär den nya tekniken nära noll utsläpp av växthusgaser.

Låntagare: Umeå kommun

Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Elbussar

Lånebelopp: 76 000 000 kr

Projektkategori: Hållbara transporter

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt