Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Umeå hushåller med naturresurser

Projektbeskrivning

Umeå Energi arbetar kontinuerligt för att minska sin miljöpåverkan lokalt och globalt genom att hushålla med naturresurser. För att utöka Umeå Energis förnybara elproduktion uppfördes ytterligare tre vindkraftverk med en installerad effekt på 3,2 MW vardera i Granbergets vindkraftspark i Robertsfors kommun.

Den årliga produktionen är ca 21 500 MWh. Denna produktion tränger undan motsvarande mängd el av den Nordiska residualmixen. Den nordiska residualmixen har en miljöpåverkan motsvarande ca 350 kg koldioxid/MWh. Totalt innebär detta en minskning av utsläpp från det Nordiska elsystemet motsvarande 7500 ton koldioxid/år.

Låntagare: Umeå kommun

Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Vindkraftspark

Lånebelopp: 123 000 000 kr

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt