Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Uteluftsvärmepumpar, fjärrvärme och solceller driver nya Älvdansen i Enköping

Projektbeskrivning

Bostadsområdet Älvdansen är ett flerbostadshus och klassas som ej eluppvärmd byggnad. Byggnaden ligger i klimatzon III och har ett värmesystem som baseras på fjärrvärme. Värmesystemet kompletteras med uteluftsvärmepumpar som primärt kommer leverera energi till tappvarmvatten men de kommer även bistå med energi till värmesystemet. Byggnaden kommer också att förses med solceller som i första hand försörjer fastighetslasten.

Låntagare: AB Enköpings Hyresbostäder

Medlem: Enköpings kommun

Investeringen avser: Flerbostadshus

Lånebelopp: 305 290 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt