Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vadstena kommun förbereder för framtida behov

Projektbeskrivning

Vadstena reningsverk byggdes om för att klara kvävereningskrav samt förbereda för en framtida ökad belastning.

Den gamla biobädden har ersatts av en ny aktiv slamprocess vars utformning främjar låg kemikalieförbrukning. Slamhanteringen har byggts om med effektiva maskiner för förtjockning och avvattning av slam. Dessutom har anläggningen rustats för att utjämna höga flöden och minimera risk för bräddning.

Låntagare: Vadstena Kommun

Medlem: Vadstena Kommun

Investeringen avser: Reningsverk

Lånebelopp: 140 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt