Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vätternvatten

Projektbeskrivning

Vätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att från år 2031 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna.

 

Detta ska uppnås genom att en cirka fyra mil lång bergtunnel byggs mellan ett intag i norra Vättern och ett nybyggt vattenverk i Hallsbergs kommun. Vattenverket ansluts sedan till ett nästan tre mil långt vattenledningsnät som distribuerar vatten till leveransstationer i delägarkommunerna.

 

Bergtunneln kommer att byggas med en svag lutning norrut från Vättern för att föra vattnet till vattenverket i Hallsbergs kommun. Höjdskillnaden innebär att vattnet via bergtunneln kommer att kunna transporteras med självfall, vilket är en stor vinst både för miljö och plånbok.

Låntagare: Vätternvatten AB

Medlem: Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun

Investeringen avser: Dricksvattenproduktion

Lånebelopp: 311 000 000 SEK

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt