Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vindkraftverk kommer att producera motsvarande 1625 eluppvärmda villor

Projektbeskrivning

Sommaren 2010 restes de fem 2 MW vindkraftverken på Tavelberget. Nu blickar de ut över Svärdsjö socken och försörjer nästan hela området med ren vind-el.  Vindmätningar inleddes hösten 2008 och pågick under ett år. Utvärderingen visade på väldigt goda vindförhållanden och en ansökan om uppförande av fem vindkraftverk lämnades in i december 2008. Vindkraftverken på Tavelberget kommer att producera motsvarande 1625 eluppvärmda villor. Den rena vind-elen från Tavelberget ersätter kolkraftproducerad el och besparar därmed naturen utsläpp av 28 000 ton koldioxid varje år. Det motsvarar ungefär 8 800 bensindrivna personbilar. Falu energi & Vatten äger via sitt helägda dotterbolag 50 % av vindkraftparken på Tavelberget och producera idag i snitt 7 GWh per verk och år.

Låntagare: Falu Energi o Vatten AB

Medlem: Falu kommun

Investeringen avser: Vindkraftverk

Lånebelopp: 82 000 000 kr

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt