Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Motstånds- och utvecklingskraft – även när det blåser som värst

Kommuninvest är en viktig del av samhällets motståndskraft. I den första fasen av pandemin säkrade vi kommunsektorns tillgång till lånefinansiering även när det blåste som värst. En gedigen kapitaliseringsplan, en förstärkt digital kapacitet och en aktiv utveckling av hållbarhetsarbetet gör att vi står väl rustade för framtiden.

Motståndskraft
Coronapandemin är en hård påfrestning på hela samhället. Kommunsektorn spelar en nyckelroll för den gemensamma kraften att stå emot. Sedan utbrottet har det fallit på kommuner och regioner att vårda sjuka, begränsa smittspridning samt att för övrigt hålla samhället igång. Välfärdens medarbetare har stått i frontlinjen.

Kommuninvest är, i vårt uppdrag för kommuner och regioner, en viktig del av den samlade motståndskraften. Vi ska säkra kommunsektorns tillgång till stabil och kostnadseffektiv lånefinansiering även när det blåser som värst. Vår enkla och samtidigt kraftfulla affärsmodell, med låga risker och rejäla buffertar, ska kunna leverera i alla väder. Det gjorde den också i den allvarliga marknadsturbulensen i mars och april. Vi var stabila. Kommuner och regioner kunder hela tiden låna de volymer de behövde.

I april skapade Kommuninvest lånemöjligheter, i form av en kredit på 500 mnkr, för inköp av skyddsutrustning till kommunerna genom SKL Kommentus Inköpscentral. Detta var ett litet avsteg från affärsmodellen, men samtidigt ett agerande som låg helt i linje med den del i vårt uppdrag som handlar om att säkra motståndskraft.

Under året tog vi dessutom stora steg framåt i att stärka vår egen, och därigenom kommunsektorns, motståndskraft. Vår omställning till en helt digital verksamhet, och en snabb utveckling av de digitala arbetssätten, från början av pandemin var ett sådant. Kommuninvest kan leverera för fullt också när personalen inte jobbar från kontoret. Detta är en viktig kapacitet att ha med sig – även när pandemin har klingat av.

Till skillnad från många andra kreditinstitut använder Kommuninvest inte vinst för kapitalisering. I stället sker kapitaluppbyggnaden via kapitalinsatser från medlemmarna. Föreningsstämmans beslut om kapitalisering av verksamheten i april ger positiva effekter för bolaget. Därmed säkerställs en robust process som skapar ett både viktigt och nyttigt handlingsutrymme i den övriga ekonomihanteringen.

Utvecklingskraft
Trots de tuffa tiderna fanns det också i övrigt en stark utvecklingskraft i verksamheten.

Produktutvecklingen drevs framåt i god takt. Mot slutet av året gick vi i mål med skapandet av en digitaliserad låneprocess i KI Finans. Kunderna kan nu genomföra alla steg i låneprocessen med digitalt stöd, vilket ger ökad flexibilitet och minskad administration. Vi lanserade ett nytt analysverktyg för stöd i planering av investeringar och likviditetsflöden. Vi fasade ut ett annat analysverktyg, KI Finans Tillgång, som inte hade kommit till nytta för tillräckligt många kunder. I framtagandet av en ny hållbarhetsprodukt, Lån för Social Hållbarhet, gick processen under hösten in i en pilotfas. Resultaten fram till årsskiftet, där fyra pilotkunder beviljats lån, var lovande.

För att få tillgång till en oberoende och skarp analys av pandemins konsekvenser för kommunsektorn skapade vi den externa expertgruppen Välfärdsekonomerna. Syftet är att bidra till en kunskapsbaserad offentlig debatt om frågor som är komplicerade och viktiga för våra medlemmar. Fram till årsskiftet producerades bland annat två rapporter med råd till staten, kommuner och regioner.

Samtidigt dök det i höstas upp ett orosmoln: det förslag till riskskatt som presenterades av regeringen, Centern och Liberalerna. Vår mening är att Kommuninvest, som ett offentligt utvecklingskreditinstitut, bör undantas från skatten. Utan ett sådant undantag skulle en av flera negativa konsekvenser bli att vi tappar en del av vår utvecklingskraft.

Det goda samtalet
Det är i tuffa tider som en organisation verkligen sätts på prov. I styrelsen kan vi konstatera att det goda samtal som normalt utmärker Kommuninvest – från de 292 ägarna till den operativa delen av verksamheten – satte sin prägel även på 2020. Engagemanget och konstruktiviteten fanns hela tiden där. Detta är inte bara glädjande. Det är också en avgörande strategisk styrka.

Kommuninvest i Sverige AB

Ellen Bramness Arvidsson
Ordförande


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 292 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 525 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ladda ned årsredovisning 2020