Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Impact reporting

En central del i arbetet med gröna obligationer

Kommuninvest publicerar årligen en återrapportering av effekten av de investeringsprojekt som finansieras med gröna obligationer. Den första återrapporteringen gjordes 2017.

För oss är effektrapporteringen en helt central del av arbetet med gröna obligationer. Alla involverade ska kunna göra noggranna granskningar och vara trygga med att projektportföljen hela tiden lever upp till högt ställda krav.

I syfte att stödja en marknadsutveckling mot harmoniserade tillvägagångssätt för effektrapportering leder vi sedan 2016 ett nordiskt samarbete för nordiska offentliga emittenter av gröna obligationer. En harmonisering av effektrapporteringsprinciper gagnar både emittenter och investerare. En gemensam guide för effektrapportering lanserades 2017. Guiden har sedan dess kommit i uppdaterade versioner. Kommuninvest åtar sig att rapportera i enlighet med riktlinjerna i denna guide.