Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests Miljökommitté

En rådgivande kommitté med klimatspecialister från svenska kommuner och regioner

Så arbetar kommittén

Ansökningar om gröna lån granskas och godkänns av en rådgivande kommitté med klimatspecialister från svenska kommuner och regioner. Kommittén har möten varannan månad. Utnämning och entledigande av kommittéledamöter är Kommuninvests ansvar. Mötena leds av Kommuninvests utlåningschef och den andra ledamoten från Kommuninvest fungerar som sekreterare.

Kommuninvests miljökommitté ska:

  • Granska och slutligen godkänna ansökningar om Gröna lån. Beslutet fattas med konsensus, och minst två externa ledamöter närvarande.
    Om låneansökan kommer från en kommittéledamots egen organisation deltar denne inte i beslutet.
  • Fungera som rådgivande organ för Kommuninvest och Kommuninvests låntagare.
  • Granska och besluta om rapportering från låntagarna om Gröna lån.
  • Granska och godkänna den årliga investeringsrapporten, med konsekvensrapportering av Gröna lån.
  • Delta i den fortsatta utvecklingen av Kommuninvests ramverk om gröna obligationer.

Kommuninvests Miljökommitté

Marta Fallgren
Miljöchef
Region Uppsala

Marta har arbetat med miljöledningsfrågor på Region Uppsala sedan 2004, först som projektledare och sedan 2012 som regionens miljöchef. Hon har tidigare varit miljökoordinator och projektledare på Västmanlands läns landsting. Marta har en ekonomie masterexamen med fokus på ekologisk ekonomi från Mälardalens högskola.

Susanne Arneborg
Energisamordnare
Borås kommun

Susanne arbetar på Borås kommun som energisamordnare med fokus på energi- och klimatfrågor i kommunen och de kommunägda bolagen. Susanne har nyligen deltagit i utvecklingen av kommunens energi- och klimatstrategi, som är inriktad på stadsplanering och energianvändning. Mellan 1999 och 2013 var hon energistrateg på Ulricehamns kommun. Susanne är civilingenjör från Danmarks Tekniske Universitet, DTU, med fokus på energi- och resurseffektivitet.

Lisa Järner
Miljösamordnare
Mölndals stad

Lisa arbetar i Mölndals stad med fokus på miljömål, miljö- och klimatstrategiskt arbete och internt miljöarbete. Många års samarbeten med stadens förvaltningar och bolag och deltagande i processer och projekt inom miljö- och hållbarhet har gett en bred erfarenhet av kommunalt miljö- och klimatarbete. Lisa har en magisterexamen i tillämpad miljövetenskap från Göteborgs universitet kompletterad med kurser inom hållbar utveckling.

Andreas Hagnell
Handläggare/Expert miljö och energi
SKL

Sedan år 2000 är Andreas handläggare/expert inom miljö och energi på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Sveriges samtliga kommuner, landsting och regioner är medlemmar av SKL, vars mål är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas aktiviteter. Andreas har arbetat för SKL sedan 1989 och var tidigare handläggare i kommunala ekonomiska frågor. Han är civilingenjör i teknisk fysik och har en fil. kand. i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Hanna Ryman
Hållbarhetschef
Örebro kommun

Hanna har arbetat som hållbarhetsstrateg på Örebro kommun sedan 2011, och ansvarar för områden som hållbarhetsrapportering, regional folkhälsoutveckling och hållbarhetsrevisioner för kommunala aktiviteter. Hennes nuvarande roll innefattar ansvar för kommunens policy för hållbara investeringar och ramverket för gröna obligationer. Hanna är också utbildad instruktör för Transition Network, en prisbelönt organisation som stöttar samhällen i att bygga upp beredskap och minska koldioxidutsläppen. Hon var tidigare forskare och docent i folkhälsa på Örebro universitet. Hanna har en medicine doktorsexamen från Linköpings universitet och också masterexamen i folkhälsa från samma institution.

Björn Söderlundh
Utlåningschef
Kommuninvest

Björn är utlåningschef på Kommuninvest sedan augusti 2014. Han har omfattande erfarenhet av kommunal finansiering, som finanschef och biträdande stadsdirektör på Jönköpings kommun mellan 2007 och 2012 och som ekonomichef på Falköpings kommun i sex år. Björn har också varit ekonomidirektör på Kinnarps.

Ann Sörman
Kundansvarig
Kommuninvest

Kundgruppsrepresentant

Patrik Stenman
Kundansvarig
Kommuninvest

Kundgruppsrepresentant