Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Öka din anställningsbarhet!

Färdighetskurs med inblick i såväl relevanta datahanteringsprogram som presentationsteknik

Den påbörjade kursen för vårterminen 2020 har ställts in.

Detta är på grund av att vi vill hålla nere risken för smittspridning av Covid-19.

Vid varje terminsavslutning lämnar tusentals studenter universitet och högskolor för att söka sig ut i arbetslivet. För de studenter som saknar relevant arbetslivserfarenhet kan meritförteckningarna se närmast identiska ut och det är svårt att sticka ut från mängden.

Vad kan du som student själv göra för att öka din anställningsbarhet? För dig som vill arbeta med siffror och analys är förmågan att hantera, analysera och presentera data en av de viktigaste färdigheterna att utveckla.

Mot denna bakgrund bjuder Kommuninvest och Statistiska centralbyrån (SCB) in till en färdighetskurs, uppdelad på fem kurstillfällen, där du får en inblick i såväl relevanta datahanteringsprogram som presentationsteknik.

Kursen riktar sig till kvantitativt intresserade studenter som har slutfört minst två terminer av sin utbildning.

Utbildningstillfällen

Kursen består av fyra tillfällen. Inget för- eller efterarbete krävs. Efter avslutad kurs tilldelas deltagarna ett diplom som intygar vid vilka kurstillfällen studenten deltagit. Det kommer att bjudas på kaffe och fika i samband med kurstillfällena.

Plats för kursen är Congrego – Örebro universitet i city, Drottninggatan 2. Den 25 mars hålls Bloombergkursen i Kommuninvests egna lokaler, på samma adress.

1. Presentationsteknik

Även om du har tillgång till ett intressant datamaterial så kan det vara svårt att nå ut med informationen om den inte presenteras på ett begripligt sätt. Mattias Bokenblom, affärsexpert på Kommuninvest, berättar om sina erfarenheter av att presentera kvantitativa resultat i tal och skrift.

2. Anställningsbarhet och SAS

Första timmen presenterar Kommuninvest och SCB vägarna in till anställning. Representanter från HR-avdelningarna ger specifika råd om hur du kan sticka ut som kandidat och vilka färdigheter som är särskilt uppskattade.

SAS är ett mycket användbart verktyg för att hantera och analysera stora datamängder. Fredrik Andersson och Andreas Poldahl från SCB berättar om programmets användningsområden samt går igenom användbara funktioner och grundläggande programmering.

3. Bloomberg

En Bloombergterminal är ett it-system som tillåter investorer till access för Bloomberg data service. Denna data service tillhandahåller finansiell data i realtid, nyhetsflöde, meddelanden och faciliterar också placeringar av finansiella transaktioner.

Kommuninvest och Niklas Kruger kommer hålla i introduktionen i Kommuninvests lokaler, Drottninggatan 2. Kommuninvests förvaltare och analytiker närvarar för att visa hur de arbetar med systemet.

4. Microsoft Excel

Microsoft Excel är ett användbart verktyg när det kommer till enklare databearbetning och analyser och programmet används frekvent på många arbetsplatser. Kunskaper i Excel är alltid en bra merit om man vill arbeta med siffror och analys. Hans Eriksson, redovisningschef på Kommuninvest, berättar om programmets användningsområden och går igenom användbara funktioner och kommandon

5. Casekväll


Med oss kan du göra skillnad