Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning 2011

2011 var återigen ett framgångsår för Kommuninvest, där såväl medlemstillväxt och utlåningsvolymer vittnar om ett fortsatt starkt intresse för vår samarbetsform.

Kommuninvest befäste under 2011 sin position som den ledande kreditgivaren till kommunal sektor, och fortsatte erbjuda kommuner och landsting de bästa lånevillkoren.

Ladda ner filen