Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest årsredovisning 2011

• Balansomslutning 234,0 (190,2) miljarder kronor
• Utlåning 168,1 (133,7) miljarder kronor
• Marknadsandel 65 (54) procent av medlemmarnas upplåning och 44 (35) procent av kommunsektorns totala upplåning
• Rörelseresultat 396,1 (275,7) miljoner kronor
• Fortsatt högsta kreditrating: Aaa (Moody’s) och AAA (S&P)
• Sju nya medlemmar, vilket innebär totalt 267 medlemmar

Ladda ner filen