Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning 2013

Med låga upplånings- och administrationskostnader fortsätter Kommuninvest att uppfylla sitt uppdrag – att erbjuda kommuner och landsting stabil och effektiv finansiering. Föreslagna förändringar av stadgarna syftar till att klara kommande kapitalkrav och ge medlemmarna ökad valfrihet i hur de bidrar till kapitaluppbyggnaden.

Ladda ner filen