Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning 2013

Med låga upplånings- och administrationskostnader fortsätter Kommuninvest att uppfylla sitt uppdrag – att erbjuda kommuner och landsting stabil och effektiv finansiering. Föreslagna förändringar av stadgarna syftar till att klara kommande kapitalkrav och ge medlemmarna ökad valfrihet i hur de bidrar till kapitaluppbyggnaden.

Ladda ner filen

KIEF_AR13_SVENSK.pdf