Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning 2006

Den snabba och stadiga medlemsökningen är en av förutsättningarna för att Kommuninvest ska kunna uppfylla sitt offentliga uppdrag att erbjuda medlemmarna långsiktigt effektiva finansieringslösningar. Likaså krävs fortsatt medlemstillväxt för att uppfylla vår vision – att vara Kommungäld för hela det kommunala Sverige. Med fler medlemmar och större volymer förbättras också bolagets refinansiering på kapitalmarknaderna.

Ladda ner filen