Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Bostäder och integration för nyanlända

Projektbeskrivning

Bostadssituationen i Kungälv har, som i många andra kommuner, varit ansträngd under en längre tid. Till de grupper som ofta drabbas hårdast av bristen på bostäder hör de nyanlända. Att som nyanländ tvingas leva med mindre bra bostadslösningar riskerar att få en negativ påverkan på etablering och integration.

 

Utifrån ett beslut i Kungälvs kommun om att ta ett helhetsansvar för de nyanländas boende har Kungälvsbostäder genomfört ett dedikerat investeringsprojekt. Inriktningen har varit att, på basis av en bred inventering, omvandla biytor och outnyttjade allmänna ytor till bostadsyta. Totalt har det på detta vis skapats 20 marklägenheter med en fördelning över stora delar av beståndet. Dessa lägenheter har i sin tur blivit ett stabilt och välfungerande boende för lika många nyanlända familjer.

 

Investeringen i de nya lägenheterna har kombinerats med ett aktivt stöd till dessa familjer från kommunens enhet för mottagning och introduktion. Det rör sig om exempelvis hälsoskola, boskola och praktiska insatser via integrationsstöd.

 

Syftet med satsningen har varit att förebygga utanförskap och främja en snabbare integration i samhället. Att lägenheterna spritts ut över flera bostadsområden har skapat mångfald, vilket bland annat är positivt för tryggheten, samt bättre förutsättningar i integrationsprocessen för de aktuella familjerna.

Låntagare: Kungälvs kommun

Medlem: Kungälvsbostäder

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Bostäder för integration

Social insats: 20 nya lägenheter för nyanlända famljer med fördelning över beståndet; aktiv support för familjerna: t ex hälsoskola, boskola och praktiska insatser via integrationsstöd

Sociala mål: Att förebygga utanförskap och främja en snabbare integration i samhället

Lånebelopp: 31,5 miljoner kronor

Projektkategori: Boende och boendemiljöer

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt