Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Förskole- och skolsatsning för en livskraftig landsbygd

Projektbeskrivning

I Hagby, ett samhälle på landsbygden i Kalmar kommun, identifierades i början av 2000-talet en utmaning i förskole- och skolverksamheten. En relativt låg andel av barn och elever i Hagbys upptagningsområde valde verksamheten i samhället. Det fanns en risk för att ett vikande intresse för förskolan och skolan skulle innebära att färre familjer valde att bo i området. Det hade i sin tur kunnat resultera i en avfolkad landsbygd med bristande underlag för samhällsservice. Förskolan och skolan behövde därför göras mer attraktiv. Det handlade bland annat om att modernisera lokalerna, förbättra arbetsmiljön för personalen, förbättra studieresultaten samt stärka arbetet för barn och elever med behov av särskilt stöd.

 

År 2013 fattades beslut om att bygga en ny förskola samt om att göra en om- och tillbyggnad av skolan. Denna samlade investering var klar 2018. Lokalerna utformades för att främja en rofylld och trivsam miljö. I skolan skapades möjligheter till flexibel möblering av klassrummen samt ett arbetsrum för lärarna. Samtidigt gjordes några specifika insatser i verksamheten. En utepedagog anställdes i skolan för att även möjliggöra en undervisning utöver det traditionella. Skolans utbyte med det närliggande omsorgsboendet utvecklades för att elever och äldre skulle kunna inspireras och lära av varandra. En skolhund anställdes för att ge lugn och trygghet, bygga motivation och självförtroende samt bidra till fokus och koncentration.

 

Satsningen är en del i initiativet ”Ett Kalmar för alla”, som genom att bland annat främja en levande landsbygd syftar till att uppfylla målen i Agenda 2030 om social hållbarhet utifrån ett lokalt perspektiv. I uppföljningen analyseras faktorer som befolkningsutveckling, andelen barn och elever som väljer Hagby förskola och skola, elevers trivsel på skolan samt studieresultat. Trenderna ser så långt lovande ut.

Låntagare: Kalmar kommun

Medlem: Kalmar kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Förskola och skola

Social insats: Anställning av utepedagog, utbyte med närliggande omsorgsboende, anställning av skolhund

Sociala mål: Att främja en levande landsbygd där många barn väljer den lokala förskolan/skolan och befolkningsutvecklingen är positiv

Lånebelopp: 80 miljoner kronor

Projektkategori: Hälsa, idrott, utbildning och kultur

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt