Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Innovativ samverkanssatsning för att lyfta centrumområde

Projektbeskrivning

Under åren 2013-2016 uppvisade stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping en påtagligt negativ trend. Inte minst skedde det en tillbakagång i centrumområdet – där lokaler blev tomma, folklivet minskade, säkerheten försämrades och otryggheten ökade.

 

För att vända utvecklingen initierade Norrköpings kommun och Hyresbostäder en bred och nytänkande samverkanssatsning. Fokus låg på att genom en rad investeringar och sociala insatser se till att skapa trygghet, liv och rörelse i stadsdelen. Till alla de aktörer som involverades i satsningen hörde Hyresgästföreningen, RF-SISU Östergötland, Norrköpings Idrottsförbund, polisen och Svenska Kyrkan.

 

I vakanta lokaler i centrumområdet etablerades fyra verksamhetshus: Idrottens Hus, där idrottsföreningar har tillgång till möteslokaler och kök, Kunskapens Hus, en aktivitetsbaserad lokal med inriktning på lärande och möten, Föreningarnas Hus, med bland annat kontor och förråd samt Fritidsbanken för kostnadsfri utlåning av fritidsutrustning. Syftet med detta helhetsgrepp var att inspirera till nyfikenhet och aktivitet samt skapa en tillströmning av människor. Därtill flyttades kommunens Kultur- och fritidskontor till denna centrummiljö för att skapa ytterligare en positiv puls.

 

Klockaretorpet var också ett av de första områden i Sverige där en ny brottsförebyggande arbetsmetod, Effektiv samordning för trygghet (EST) prövades. EST är en samverkansmetod som främst engagerar kommunen, bostadsbolaget och polisen för att på ett strukturerat sätt samordna det brottsförebyggande arbetet.

 

Satsningen har hittills gett goda resultat. Brottsligheten har minskat, trygghetsindex har stigit, kundnöjdheten hos Hyresbostäder har höjts och antalet föreningar och föreningsaktiva barn har ökat. Det som tidigare bedömdes vara ett ”idrottssvagt område” är inte längre det. Ett kvitto på att utvecklingen vänt kom 2021 när stadsdelen ströks från polisens lista över utsatta områden. Inriktningen framåt är att vidmakthålla och/eller förstärka de goda resultaten. Problematiken i centrum har inte helt försvunnit. Det finns behov av fortsatt arbete för att upprätthålla och förbättra situationen.

Låntagare: Norrköpings kommun / Hyresbostäder i Norrköping AB

Medlem: Norrköpings kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Centrumfastigheter

Social insats: Etablering av fyra verksamhetshus: Idrottens Hus, Kunskapens Hus, Föreningarnas Hus och Fritidsbanken; flytt av kommunens Kultur- och fritidskontor; samverkan enligt Effektiv samordning för trygghet (EST)

Sociala mål: Minskad brottslighet, högre trygghetsindex, ökad kundnöjdhet hos Hyresbostäder, fler föreningar och föreningsaktiva barn, inte längre ”idrottssvagt område”, inte längre utsatt område

Lånebelopp: 103 miljoner kronor

Projektkategori: Boende och boendemiljöer

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt