Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Investeringar i ökad tillgänglighet för att förbättra tryggheten och folkhälsan

Projektbeskrivning

Efter att under några år ha brottats med betydande problem ströks stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping år 2021 polisens lista över utsatta områden. En av de bidragande faktorerna till detta positiva genombrott var en innovativ samverkanssatsning, som initierats av Norrköpings kommun och bostadsbolaget Hyresbostäder, som gick ut på att skapa liv och rörelse samt öka tryggheten i centrum av stadsdelen. Satsningen har erhållit finansiering med ett Lån för Social Hållbarhet.

 

Samverkan mellan kommunen och Hyresbostäder fortsätter. I ett nytt investeringsprojekt, som startade 2020 och väntas pågå till 2025, ska utvecklingen av Klockaretorpet drivas vidare. Projektet går ut på att genom ett antal investeringar i den fysiska utemiljön öka tillgängligheten – såväl inom stadsdelen som i kopplingarna till resten av Norrköping. Detta ska främja rörelse, aktivitet och möten mellan människor. Klockaretorpet ska inte vara avskilt eller isolerat, utan i stället en interaktiv, dynamisk och levande del av staden.

 

Projektet inkluderar investeringar i parker och grönytor. Dessa gröna miljöer ska både rustas upp och kompletteras med mer innehåll. Exempelvis ska det i Klockaretorpsparken skapas ett ”Frirum” för och av unga tjejer – en grupp som upplever relativt mycket vantrivsel och otrygghet i sin stadsdel och som är underrepresenterad i det offentliga rummet. Projektet består även av renovering och utbyggnad av en idrottsplats (med inriktningen att göra den till en aktivitetsbaserad mötesplats) samt upprustning av den spårväg som länkar Klockaretorpet till de centrala delarna av Norrköping.

 

Syftet med satsningen är att med hjälp av ökad tillgänglighet – som ska ge en mer aktiv användning av allmän plats och ett större utbyte med övriga staden – förbättra tryggheten, tilliten, sammanhållningen och folkhälsan i Klockaretorpet.

Låntagare: Norrköpings kommun

Medlem: Norrköpings kommun

Investeringstyp: Fysisk investering där den fysiska investeringen i sig kvalificerar som social insats

Fysisk investering: Ökad tillgänglighet

Social insats:

Sociala mål: Att med hjälp av ökad tillgänglighet förbättra tryggheten, tilliten, sammanhållningen och folkhälsan

Lånebelopp: 68 miljoner kronor

Projektkategori: Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt