Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny förskola för ökad likvärdighet och höjda skolresultat

Projektbeskrivning

Med denna investering kommer Ånge att kunna ersätta ett flertal äldre förskolelokaler i centralorten med en större, mer ändamålsenlig förskola med väl anpassade verksamhetslokaler och utemiljöer. Där kommer det bl a att finnas bättre förutsättningar för åldersintegrerade grupper och ökad tillgänglighet till specialpedagog. Planen är att byggprocessen ska vara klar mot slutet av 2022.

 

Satsningen innebär att förskoleverksamheten kan stärkas i flera avseenden, med ett tydligt fokus på undervisning och lärande, tidig identifiering av barn med särskilda behov och bättre möjligheter att koordinera och leda verksamheten.

 

Målet är att skapa en likvärdig förskola och ett mer samarbetsinriktat arbetssätt. I förlängningen ska detta bidra till att höja skolresultaten och ge barnen bättre förutsättningar senare i livet. Kommunen har en historia av relativt låga utbildningsnivåer och -resultat. Genom att ge barnen en bättre start i förskolan är ambitionen att fler på sikt ska klara grund- och gymnasieskolan samt lyckas väl på arbetsmarknaden.

Låntagare: Ånge Fastighets och Industri AB

Medlem: Ånge kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Förskola

Social insats: Mer ändamålsenliga lokaler; åldersintegrerade grupper; ökad tillgång till bl a specialpedagog och utvecklad ute-pedagogik

Sociala mål: Ökad likvärdighet, högre skolresultat och bättre förutsättningar i livet

Lånebelopp: 65 miljoner kronor

Projektkategori: Hälsa, idrott, utbildning och kultur

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt