Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny förskola för samlad och hållbar verksamhet

Projektbeskrivning

Årehus AB, Åre kommuns fastighetsföretag, ska bygga en större förskola i Duved. Detta ska ske med en tydlig inriktning på social hållbarhet inom ramen för Duvedsmodellen – ett Vinnovafinansierat innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygdsutveckling.

 

I Duved, och mer generellt i Åre kommun, råder det brist på förskoleplatser. Inom Duved är platserna också utspridda på flera mindre enheter. Med hjälp av en ny och större förskola, på 8-10 avdelningar, ska det inte bara gå att avhjälpa bristsituationen, utan även att samla hela förskoleverksamheten i Duved i moderna och ändamålsenliga lokaler. Detta ger förbättrade grundförutsättningar. Investeringen ska göra det möjligt att säkra god kompetensförsörjning och hög kvalitet samt att förstärka det systematiska hållbarhetsarbetet.

 

Satsningen på den nya förskolan ska därtill bli ett viktigt inslag i utvecklingen av ett hållbart lokalsamhälle. De boende och civilsamhället ska engageras i samverkan och gemensamma aktiviteter med barnen, deras föräldrar och förskoleverksamheten. Detta ska bidra till att bygga tillit och sammanhållning. Förskolan ska långsiktigt stärka upplevelsen bland barnfamiljer och övriga kommuninvånare av att att de har alla de förutsättningar som behövs för att bo, leva och verka i en hållbar landsbygdsmiljö.

Låntagare: Åre kommun

Medlem: Årehus AB

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Förskola

Social insats: Samlad verksamhet, moderna och ändamålsenliga lokaler, systematiskt hållbarhetsarbete, samverkan med lokalsamhället, landsbygdsutveckling

Sociala mål: Avhjälpa brist på förskoleplatser, säkra kompetensförsörjning och kvalitet, bygga hållbart lokalsamhälle med tillit, sammanhållning och framtidstro

Lånebelopp: 70 miljoner kronor

Projektkategori: Hälsa, idrott, utbildning och kultur

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt