Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nya dagvattenparker för bättre miljö och sociala aktiviteter

Projektbeskrivning

Botkyrka kommun ska omvandla två grönområden i Fittja, Lottalund och Fittja Äng, till dagvattenparker. I denna process tar man ett holistiskt och innovativt perspektiv på ett antal viktiga hållbarhetsområden.

 

För det första förbättrar man miljön. Dagvattenkonstruktionen – med bl a planteringar, dammar och våtmarker – innebär att man tar hand om och renar dagvatten som i dagsläget rinner ut orenat i Albysjön och Mälaren. Detta är ett av de större punktutsläppen i området idag. Målet är att öka den biologiska mångfalden, förbättra vattenkvaliteten och skydda framtida dricksvattenproduktion.

 

För det andra har man betydande sociala ambitioner. Parkerna ska göras trivsamma och lättillgängliga för en bred allmänhet. Det ska bl a skapas spångsystem i dammar och våtmark, bryggdäck för promenader, ett strandtorg med grillmöjligheter samt goda förutsättningar för friskvård genom utevistelse och motion i trevlig miljö.

 

Tanken med detta är att skapa en ökad användning av området med förbättrad integration av människor i olika åldrar och från olika kulturer. Åtgärderna har tagits fram i dialog med bl a boende, skolor och fritidsgård samt med arrangörer av evenemang i området. Under projekteringen har även Botkyrka naturskola ingått. Utomhuspedagogik planeras i samverkan med förskolor och kommunen.

Låntagare: Botkyrka kommun

Medlem: Botkyrka kommun

Investeringstyp: Fysisk investering där den fysiska investeringen i sig kvalificerar som social insats

Fysisk investering: Dagvattenparker

Social insats: Utomhuspedagogik för skolor/förskolor

Sociala mål: Ökad integration, ökad upplevd trygghet, ökad tillgänglighet för äldre och funktionshindrade samt bättre folkhälsa

Lånebelopp: 57 miljoner kronor

Projektkategori: Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt