Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny familjecentral ska ge rätt stöd i rätt tid

Projektbeskrivning

Vara kommun ska i en större ombyggnation skapa en familjecentral med en bred och aktiv verksamhet. Familjecentralen blir en viktig del i det strategiska arbete för social hållbarhet som kommunen håller på att skala upp.

 

Den nya familjecentralen ska fungera som en samlande mötesplats, med central placering i samhället, där flera professioner samverkar i sitt arbete med barnfamiljer. Verksamhetsutbudet ska inkludera barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst – allt med inriktning på förebyggande insatser samt att tidigt fånga upp familjer i behov av stöd. Till målen för satsningen hör att utöka såväl hembesöksprogrammet för nyblivna föräldrar som föräldragrupperna för barn 0-6 månader. Verksamheten ska i viktiga delar koordineras med Närhälsan, som drivs av Västra Götalandsregionen.

 

Syftet med familjecentralen är att – med hjälp av de förstärka samverkansmöjligheter som den ger – minska fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn; minska ojämlikheten i hälsa barn emellan; samt reducera risken för att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem och inte får rätt stöd i rätt tid.

Låntagare: Vara kommun

Medlem: Vara kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Familjecentral

Social insats: Samlande mötesplats: barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola, socialtjänst, hembesök, föräldragrupper

Sociala mål: Minska fysisk, psykisk och social ohälsa samt ojämlikhet i hälsa bland barn; säkerställa att barn får rätt stöd i rätt tid

Lånebelopp: 16 miljoner kronor

Projektkategori: Hälsa, idrott, utbildning och kultur

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt