Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Socialt hållbar ROT-renovering

Projektbeskrivning

Finansieringen gäller en renovering av ca 370 lägenheter i stadsdelen Eriksberg som genomförs av det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem. Renoveringen följer den egenutvecklade och socialt hållbara ”Eriksbergsmodellen”.

 

Ett huvudsyfte med Eriksbergsmodellen är att minska risken för att personer i ekonomiskt svagare ställning ska tvingas flytta. Modellen kännetecknas av sitt fokus på boendedialog, flexibla renoveringsval och målet om att nödvändiga renoveringar ska genomföras på ett sätt som bidrar till mer av boendeinflytande, trivsel och trygghet.

 

Uppsalahem beslutar om vilka åtgärder som behöver göras för att fastigheten ska förvaltas på ett bra sätt. Sedan är det upp till hyresgästen att själv välja nivå för hur renoveringen, utöver de grundläggande åtgärderna, ska genomföras i den egna lägenheten. Hyresgästen kan alltså anpassa sin boendestandard och hyra efter behov, önskemål och betalningsförmåga.

 

Eriksbergsmodellen har förankrats och vidareutvecklats genom rundabordssamtal med hyresgäster och Hyresgästföreningen. Dessa samtal har även utvärderats utifrån ett jämställdhetsperspektiv, för att kunna förbättra hyresgästdialogen.

Låntagare: Uppsalahem

Medlem: Uppsala kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: ROT-renovering

Social insats: Boendedialog och flexibla renoveringsval: hyresgäst anpassar standard och hyra efter behov och betalningsförmåga

Sociala mål: Ökad trygghet/trivsel och minskad risk för att hyresgäster inte har råd att bo kvar

Lånebelopp: 255 miljoner kronor

Projektkategori: Boende och boendemiljöer

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt