Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Socialt inriktad renovering ska skapa trygghet och trivsel

Projektbeskrivning

Bostadsområdet Höjden i Tanumshede har under en längre tid haft ett eftersatt underhåll. Fastigheterna, som är byggda på 70-talet, har både in- och utvändigt stora renoveringsbehov. Området präglas av socioekonomisk utsatthet samt av brister i trygghet och trivsel. Tanums Bostäder beslutade för något år sedan att se till att ge området ett ordentligt lyft.

 

Till att börja med ska samtliga fastigheter i området totalrenoveras. Detta ska göras med ett upplägg där hyreshöjningarna blir begränsade, med ambitionen att alla hyresgäster ska ha råd att bo kvar.

 

Därefter ska utemiljöerna rustas upp. Det ska ske utifrån en boendedialog som nu håller på att genomföras. De boende ska ges ett stort inflytande över hur de förbättrade innegårdarna ska se ut. En del i detta ska vara att utforma en träffpunkt i området, där det går att utveckla gemenskap, tillit och förståelse för andra människors sätt att leva.

 

Vid sidan av dialogen med enskilda hyresgäster kommer satsningen att genomföras i samverkan med bland annat kommunen och Hyresgästföreningen.

 

Syftet med satsningen är att tryggheten och trivseln i området ska öka. Hyresgästerna ska känna sig nöjda med och delaktiga i sitt boende. De ska både kunna och vilja bo kvar. På lite sikt är förhoppningen att Höjden ska bli ett område som många kan tänka sig att flytta till – och inte tvärtom.

Låntagare: Tanums kommun

Medlem: Tanums Bostäder

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: ROT-renovering

Social insats: Boendedialog, skapande av träffpunkt i området, renovering med ambitionen att alla hyresgäster ska ha råd att bo kvar,

Sociala mål: Delaktighet, gemenskap, trygghet, trivsel, kvarboende

Lånebelopp: 70 miljoner kronor

Projektkategori: Boende och boendemiljöer

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt